SMARTPETRO

Giải pháp quản lý bán lẻ xăng dầu thông minh


Station Management

Business Driver

CÔNG NGHỆ THẺ CHẠM BẢO MẬT VÀ SẴN SÀNG TÍCH HỢP VÍ ĐIỆN TỬ

PAY AS YOU

SMARTPETRO MANG LẠI LỰA CHỌN LINH HOẠT VÀ NHIỀU CƠ HỘI HỢP TÁC

NGƯỜI TIÊU DÙNG, TÀI XẾ:

Thẻ khuyến mãi và thẻ quà tặng SmartAward

Thẻ tín dụng tiêu dùng nhanh do ngân hàng hợp tác phát hành

Phần mềm tìm kiếm khuyến mãi thông minh

DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU:

Gói dịch vụ Smart: Khách hàng trả phí theo đồng/lít trên sản lượng xăng dầu bán ra từ trụ bơm

Gói thuê bao Petro: Khách hàng đầu tư thiết bị tại cửa hàng và thuê bao phần mềm quản lý

Gói dịch vụ Advance: Khách hàng quản lý công nợ bằng thẻ và phần mềm bảo mật; Hỗ trợ triển khai khuyến mãi và phát triển hệ thống khách hàng

DOANH NGHIỆP TIÊU THỤ XĂNG DẦU:

Thẻ công nợ SmartPetro do công ty xăng dầu phát hành

Thẻ công nợ PetroBank do ngân hàng hợp tác phát hành

Phần mềm quản lý công nợ, hạn mức và ứng dụng di dộng tài xế